Túi rác

Túi tự huỷ 1
Mã SP: SP001
Nguyên liệu: HDPE
Quy cách: Theo yêu cầu khách hàng
Màu film: White
Mã SP: GB003
Nguyên liệu: HDPE
Quy cách: Theo yêu cầu khách hàng
Màu film: Theo yêu cầu khách hàng
Túi rác 3
Mã SP: GB003
Nguyên liệu: HDPE
Quy cách: Theo yêu cầu khách hàng
Màu film: Natural
Túi rác 1
Mã SP: GB001
Nguyên liệu: HDPE
Quy cách: Theo yêu cầu khách hàng
Màu film: White
Contact Partner

LIÊN HỆ

{{errors.email}}
{{errors.tel}}
{{errors.content}}