Với tinh thần “Nối vòng tay lớn – Chia sẻ yêu thương”, chương trình “Tết yêu thương 2018” của công ty được triển khai với sự tham gia của lãnh đạo nhà máy và cán bộ các phòng ban công ty.


Đại diện công ty Nhựa Hưng Yên – Trao tặng quà tết bà con địa phương P.An Tảo – TP.Hưng Yên

Tới mỗi hộ gia đình, người dân bày tỏ sự vui mừng và cảm ơn Nhựa Hưng Yên đã dành sự quan tâm đặc biệt cho bà con trên địa bàn. Đây là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, cũng như lòng biết ơn của lãnh đạo và CBCNV Nhựa Hưng Yên đối với người dân địa phương.

Hằng năm, Nhựa Hưng Yên đều dành khoảng ….. để làm công tác an sinh xã hội. Kể từ khi chính thức đi vào vận hành hoạt động đến nay tổng số tiền cho công tác này lên đến trên ……... Các hạng mục Nhựa Hưng Yên tài trợ bao gồm xây dựng trường học,  đóng góp xây dựng nhà ở cho các gia đình chính sách, gia đình nghèo; hỗ trợ quỹ đền ơn đáp nghĩa, khắc phục thiên tai, cứu trợ nhân đạo, khuyến học khuyến tài...thông qua các tổ chức đoàn thể và chính quyền địa phương. 


Đại diện ĐTN Công ty CP Nhựa Hưng Yên – Trao tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Điều này không chỉ thể hiện trách nhiệm của Nhựa Hưng đối với cộng đồng mà còn là nguyện vọng chung của toàn thể CBCNV Nhựa Hưng Yên với mong muốn chia sẻ với người dân ở những nơi khó khăn tại địa phương nói riêng và trên cả nước nói chung