Sản phẩm

Túi PE

Túi siêu thị

Túi siêu thị 5
Mã SP: SP007
Nguyên liệu: HDPE
Quy cách: Theo yêu cầu khách hàng
Màu film: White
Túi siêu thị 4
Mã SP: SP004
Nguyên liệu: HDPE
Quy cách: Theo yêu cầu khách hàng
Màu film: White
Túi siêu thị 1
Mã SP: SP001
Nguyên liệu: HDPE
Quy cách: Customer request
Màu film: Green

Túi rác

Túi rác 1
Mã SP: GB001
Nguyên liệu: HDPE
Quy cách: Theo yêu cầu khách hàng
Màu film: White
Túi rác 3
Mã SP: GB003
Nguyên liệu: HDPE
Quy cách: Theo yêu cầu khách hàng
Màu film: Natural
Mã SP: GB003
Nguyên liệu: HDPE
Quy cách: Theo yêu cầu khách hàng
Màu film: Theo yêu cầu khách hàng

Túi dạng cuộn

RB001
Mã SP: RB001
Nguyên liệu: HDPE
Quy cách: Theo yêu cầu khách hàng
Màu film: White

Túi Fashion

Túi thời trang 1
Mã SP: FS001
Nguyên liệu: HDPE
Quy cách: Theo yêu cầu khách hàng
Màu film: Blue
Túi thời trang 2
Mã SP: FS002
Nguyên liệu: HDPE
Quy cách: Theo yêu cầu khách hàng
Màu film: White

Túi Kikakutai

KT002
Mã SP: KT002
Nguyên liệu: LLDPE
Quy cách: Theo yêu cầu khách hàng
Màu film: White
KT003
Mã SP: KT003
Nguyên liệu: HDPE
Quy cách: Theo yêu cầu khách hàng
Màu film: Natrual
KT001
Mã SP: KT001
Nguyên liệu: HDPE
Quy cách: Theo yêu cầu khách hàng
Màu film: Natrual

Túi Biograble

Màng PE

Stretch Film

ST001
Mã SP: ST001
Nguyên liệu: LLDPE
Quy cách: - Dày (Thickness): 0.012-0.017 mm - Rộng (Width): 300 mm / 500 mm - Dài (Length): Theo yêu cầu khách hàng (Customer request)
Màu film: Natural

Găng tay

GL001
Mã SP: GL001
Nguyên liệu: HDPE
Quy cách: Theo yêu cầu khách hàng
Màu film: Natrual
Contact Partner

LIÊN HỆ

{{errors.email}}
{{errors.tel}}
{{errors.content}}