Sản phẩm

Túi PE

Túi siêu thị

Túi siêu thị
Mã SP: NG001
In: 1 C/1 S
Nguyên liệu: HDPE
Quy cách: 0.01x200x350mm
Màu film: White

Túi rác

Túi rác
Mã SP: NG002
In: 1 C/1 S
Nguyên liệu: HDPE
Quy cách: 0.01x200x350mm
Màu film: White

Túi dạng cuộn

Túi Fashion

Túi Die Cut
Mã SP: FSN-03
In: 1 C/1 S
Nguyên liệu: HDPE
Quy cách: 0.01x200x350mm
Màu film: White
Túi Fashion New
Mã SP: FSN-02
In: 1 C/1 S
Nguyên liệu: HDPE
Quy cách: 0.01x200x350mm
Màu film: White

Túi Kikakutai

Túi Biograble

Màng PE

Stretch Film

Strech Film
Mã SP: FSN-01
In: 1 C/1 S
Nguyên liệu: HDPE
Quy cách: 0.01x200x350mm
Màu film: White
Màng Stretch Film
Mã SP: MSTEF
In: 1 C/1 S
Nguyên liệu: HDPE
Quy cách: 0.01x200x350mm
Màu film: White
Contact Partner

Liên hệ hợp tác