Màng Stretch Film

Màng Stretch Film
: MSTEF
: 1 C/1 S
: HDPE
: 0.01x200x350mm
: White
Description:
Stectch Film được làm từ vật liệu LLDPE có nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau. Ngày nay, màng chit đã trở thành cách tối ưu để bọc hàng hóa trong quá trình vận chuyển.

Thông tin sản phẩm

Contact Partner

Liên hệ hợp tác